Beszámoló a Március 15-i ünnepségről

Gimnáziumunk az idei évben is méltóképpen emlékezett az 1848-49-es szabadságharcra. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az ünnepi előadásban!
A műsor három fő pillére a történeti áttekintés, a zenei és irodalmi betétek, valamint a közönség személyes megszólítása állt.
Különleges megközelítésű volt a megemlékezés, melyben a forradalom eseményeiről, a márciusi ifjakról, valamint a forradalom és a szabadságharc asszonyainak sorsáról hallhattunk, akik közvetve vagy közvetlenül harcoltak a magyar szabadságért. Voltak, akik forradalmár férjeiknek nyújtottak biztos hátteret, mint Petőfi Sándor felesége, Szendrey Júlia. Mások, mint például Kossuth Lajos testvére, Kossuth Zsuzsanna, sebesülteket ápoltak, kórházakat vezettek. Néhány bátor lány és asszony – Lebstück Mária, Bányai Júlia – férfinév alatt, honvédként szolgálta a szabadságharc ügyét. Az ő példájuk érdekes része volt a műsornak, mivel korábban nem hallottunk róluk.


Az előadást hazaszeretetről, szabadságról szóló dalok és versek színesítették, melyeket magával ragadó átéléssel adtak elő iskolatársaink. A szereplők egymásnak feltett kérdése mindnyájunkhoz szólt: „Neked mit jelent a szabadság?”

Az irodalmi szövegek gondolkodásra késztettek mindenkit. Különösen a műsor záró részében elhangzott költemény volt nagy hatással ránk, mivel a versmondó a közönség soraiba lépve személyesen nekünk mondta a sorokat, ami által még közelebb került hozzánk a szabadságról szóló vers és az ünnep üzenete.

Kása Zita