Munkaközösségi értekezlet

2023. április 18.

Vendégünk volt Domonkos Péter tananyagfejlesztő, aki bemutatta, hogy mi mindenre lehet használni az Okostankönyveket.

Hírdetés

VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT

Kedves Diákjaink!

Ebben a tanévben is pályázatot hirdetünk azoknak, akik szeretnek novellákat, verseket írni.

Mivel 2023-ban ünnepeljük Madách Imre születésének 200. évfordulóját, arra gondoltunk, hogy ezúttal remekművéből, Az ember tragédiájából ajánlunk figyelmetekbe lehetséges témákat.

Kiválasztottunk részleteket, amelyek mottóként szolgálhatnak számotokra, ugyanis ma is érvényes kérdéseket vetnek fel. Olvassátok el valamennyit figyelmesen, értelmezzétek Madách szavait, és ha valamelyik elindít bennetek egy történetet, érzést, azt írjátok meg! Írásotok címe lehet a mottó vagy a szöveg fölött helyezzétek el az ihlető sort!

Íme az idézetek:

1. „Nem adhatok mást, csak mi lényegem”  (1. szín)                                                          

2. „A tett halála az okoskodás”                      (2. szín)   

3. „Kétséges rang-e hát szellem, tudás?”     (8. szín)

4. „Óh szent költészet, eltűnél-e hát / E prózai világból már egészen?”  (11.szín)      

5. „Ím, nagy Isten,/Tekints le és pirulj, mi nyomorúlt,/ Akit remeknek alkottál, az ember!”                                                            

                                                                                                                                                        (14. szín)

6.  „Mit ér, ha a nyervágy, haszonlesés,/ Olálkodik köztük, s önzéstelen /Emelkedettség nincsen       

                                                                                                                                     már sehol.” (11.szín)  

Ha a fentieken kívül más kedvenc Madách-idézeted van, arról is írhatsz.

Formai követelmények:

terjedelem: max. 2 – 2,5 oldal

betűméret: 12-es (Times New Roman)

sorköz: 1,5

elektronikus úton az alábbi címre küldjétek írásaitokat:

tavoktatas@szmg.hu  

A TÁRGY mezőbe ezt írjátok: novella + ……….. (mindenki írjon egy jeligét a + után!)        

HATÁRIDŐ:    2023.április 14. 

         ÉRDEKLŐDÉSSEL VÁRJUK ÍRÁSAITOKAT!

                                                                             magyartanáraitok

Irodalmi évfordulók 2023.

Kedves Diákjaink!

A 2023-as év évfordulókban gazdag: több jelentős íróról, költőről illik megemlékeznünk. Az általatok is ismertebbek:

Kölcsey Ferenc (Himnusz létrejötte)
Petőfi Sándor
Madách Imre
Széchenyi Zsigmond
Janikovszky Éva
Bálint Ágnes
Romhányi József
Rejtő Jenő
Arany László

A felsoroltak közül, szívesen látnánk 1-1 rövidebb írást róla: pl. miért szereted, mit olvastál tőle, róla, milyen érdekességet hallottál, ami a személyéhez fűződik.

Jól sikerült munkáitokat szívesen közzétesszük a honlapon.

 A magyaros paravánon láthattok már Petőfi-plakátokat, ide kapcsolódik az alábbi pályázati felhívás is:

Mondd, te még magyarul beszélsz…?

A “Kazinczy” Szép magyar beszéd országos verseny helyi fordulóját február 8-án, szerdán délután tartottuk a 204-es tantermünkben.

Helyezettek:

I. Szabó Kata 12.A
II. Ondreák Natasa 10.C
III. Csontos Mária 9.A és Gondos Jázmin12.E

Gimnáziumunkat a fővárosi fordulóban az első két diákunk képviseli.


Gratulálunk a versenyzőknek a tisztes helytállásukért. Továbbra is törekedjenek a szép magyar beszédre!

Tilless Béláné
a verseny szervezője

Munkaközösségünk a nyílt napon

Beszámolók a nyílt nap tapasztalatairól:

Irodalomórát tartottam a 12. B osztályom felével (a másik fele különböző elfoglaltságaik miatt igazoltan volt távol).

Számukra ismeretlen költő ismeretlen verét tárgyaltuk: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet c. alkotását. Ez a mű 14 soros terjedelme révén alkalmasnak tűnt a 30 percnyi időben való megtárgyalásra. Arra, hogy felvillantsuk a szerkezeti sajátosságait, s még inkább a tartalmi, képi mélységét. Hogy az irodalomórákon végzett munkába kicsit bevonjuk a látogatóinkat. Nos, az érdeklődés felkeltésére elegendő volt az idő, a mű teljes kibontásához kétszer ennyi is kevés lett volna. De a nagy művek úgyis bennünk kelnek életre, mi visszük őket tovább! Megemlítettem Nagy Lászlóval való személyes találkozásaimat, Berek Kati színművésznő híresen nagyhatású versmondását, és Nagy László édestestvérének, Ágh Istvánnak kerületünkhöz való kapcsolatát is.

Az óra végén magától Nagy lászlótól hallgattuk meg a verset a világháló jóvoltából.

Nagyon aktívan közreműködtek a diákjaink, akiket érezhetően megfogott a vers. De nemcsak őket, hanem a nyílt napi érdeklődőket is, többen odajöttek az óra végzetével hozzám, s megosztották velem a saját élményüket is. 

Tilless Béláné Ágnes magyartanár

A 7.b osztály “nyelvészkommandósaival” nagy izgalommal készültünk a nyílt napi bemutató órára.

A téma személyes kedvencünk volt: helyesírásunk alapelvei. (Bíztunk abban, hogy a hozzánk ellátogató gyerekek és szüleik is ugyanúgy éreznek, mint mi.)

Az okostábla varázslatos eszköztárát kihasználva mutattuk meg vendégeinknek, hogy ugyan nem is annyira egyszerű az egyszerűsítés elve, de a kiejtés elvét már szinte tökéletesen tudjuk alkalmazni.

Csontos Attila

Irodalmi Kávéház

Irodalmi Kávéházunkban a nyílt napon 9:30-tól 12:30-ig folyamatosan felszolgáltunk teát, kávét, melyet a 12.d osztály leányai készítettek és szervíroztak.

 A délelőtt folyamán háromszor vetítettük le élménybeszámolóval kísérve az eddigi kávéházi előadásokról készített összefoglaló ppt-t.

A kivetítések közben felváltva játszottuk le a felvett videókat az eddigi meghívottakról.

Nagy számú látogatónk volt, szívesen üldögéltek nálunk a szülők gyermekeikkel, érdeklődéssel figyelték az előadást is.

Murányi Ilona magyartanár és a 12.d válogatott csapata

Természetesen Hegedűs tanár úr délelőtti “kakaókoncertje” sem maradt el:

Várunk minden kedves érdeklődőt jövőre is!

Műfordító verseny eredménye

Fordítóiroda Budapest

Kedves Műfordítók!

Örömmel láttuk, hogy idén ismét kedvet kaptatok jónéhányan ahhoz, hogy ezúttal Kipling varázslatos szövegét próbáljátok átültetni a mi szép, különleges nyelvünkre. Azoknak járt sikerrel próbálkozásuk, akik ráéreztek a vers hangulatára, meg tudták azt ragadni, és a szavak pontos megértésén túl ösztönösen is megvalósították Brassai Sámuel tanácsát, miszerint:

„… a szókkal való hasztalan vesződség, küzdés, birkózás helyett, minek legtöbbnyire kudarc a vége, fordítsák figyelmüket a mondatra…”

Természetesen a szavakra sem árt odafigyelni. Út vagy ösvény? Már a vers címének lefordításakor dönteni kellett – és ez a döntés jó esetben árnyalta magának a szövegegésznek az értelmezését. Vajon melyik felel meg jobban az eredetinek? Hát ennek eldöntésére képtelen a Google fordító.

Reméljük, kedvet kaptatok a további nyelvi kalandokhoz, amit 1-1 ilyen versátültetés jelent.

Reméljük, jövőre is vállalkoztok majd egy újabb szép vers lefordítására.

Addig is olvassatok sok jó költőt!

Magyartanáraitok

Eredmények:

A fordítási verseny beérkezett pályaművei közül – a szöveghűség, a stilisztika és a versritmus szempontja alapján – a következők érdemelnek elismerést:

1. Harsághy Zsófia Csenge 11.E

2. Varga Attila Márk 12.D

3. Barta Dorottya 11.E

A további versenyzők is kapnak jutalmat:

Domokos Boglárka 9.A

Predák Anna 11.C

Pálfay Boglárka 12.E

Szilágyi Kincső Kinga 12.E 

G r a t u l á l u n k!

A jutalmat magyartanáraitoktól vehetitek majd át.

„AVANTGÁRD IRODALOM ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET”

Irodalmi kávéház, 2022. október 26

Domonkos Péter előadása

Irodalmi kávéházunk ez évi első vendége Domonkos Péter digitális tankönyvfejlesztő, iskolánk régi magyartanára volt.

Előadásának témája az avantgárd irodalom és képzőművészet volt, melynek középpontjában a kubizmus, Picasso és Apollinaire művészete állt.

Bevezetőjében felsorolta az avantgárd legfontosabb irányzatait: futurizmus, szürrealizmus, dadaizmus, kubizmus, expresszionizmus.

A képzőművészetben az avantgárd irányzatokat a nehezen értelmezhető, többféle látószöget bemutató különféle anyagokat felhasználó alkotások, installációk jellemzik.

Pablo Picasso legismertebb kollázsai a spanyol kultúrában fontos szerepet betöltő gitár-motívumra épülnek, ezeken keresztül több szituációt mutat be, ebből  vetített több képet az előadó, Picasso makettjeiről is láthattunk kisfilmet.

Szó volt a magyar avantgárd legfontosabb képviselőiről, Moholy-Nagy Lászlóról, Kassák Lajosról és Déry Tiborról is.

Az irodalomban Apollinaire legfontosabb műveként az Égöv c. hosszú költeményét említette, mely konzervatív témát modern elemekkel mutat be, és jó példa a szimultanizmusra:  több nézőpontból több időmetszet bemutatására a költészetben. Előadónk Apollinaire  A megsebzett galamb és a szökőkút c. kalligrammáját, képversét  is bemutatta és elemezte.

Az előadó a fényképészetben, a filmművészetben is bemutatta az avantgárd elemeket, és még sok egyéb avantgárd alkotó művét láthattuk szemléltető digitális filmfeldolgozásokban.

A Szent Margit Gimnázium Kórusának kismartoni útja

2022. október 13-án kerülhetett sor a Szent Margit Gimnázium Kórusának kismartoni útjára. A zarándoklattal is felérő utazást először iskolánk alapításának 100. évében, 2020-ban terveztük megvalósítani, de mint oly sok mindent, ezt is megakadályozta a Covid járvány, így erre csak most kerülhetett sor. Az utazás fő célja Joseph Haydn Missa brevisének, közismert nevén a Kleine Orgelmesse-nek előadása volt a Bergkirchében, abban a templomban, ahol a szerző sírja található. Kismarton, avagy Eisenstadt számunkra arról is nevezetes, hogy a Szent Margit Gimnáziumot fenntartó rend, a „Megváltós nővérek” rendi központja is itt található ez idő tájt.

   Sok segítséget kaptunk a jelenleg ott élő nővérektől, elsősorban Kuchta Margit nővértől és a generálfőnővértől, Johanna nővértől. A szintén Kismartonban élő neves orgonaművész, Kovács Róbert pedig elvállalta a szentmise orgonista szolgálatát és a kórus kísérését, és tolmácsolt nekünk. Az IMNN Iskolaalapítvány pedig fedezte az utazás költségét.

   A megfelelő felkészülést követően 28 jelenlegi diákunkkal, valamint öregdiákokkal, szülőkkel, meghívott művészeinkkel és a kísérőtanárokkal együtt összesen 42-en vágtunk neki az egynapos utazásnak.

   A Kismartonba történő megérkezésünk után benézhettünk a Theresianum iskolába, amely intézmény szintén kötődik a nővérekhez. A nap folyamán közösen megnéztük az Esterházy kastély parkját, utána meglátogattuk a Haydn-házat, és a Dómot, majd szabadidő következett. A nagy zeneszerző, Joseph Haydn nyugvóhelyén, a Bergkirchében szeretettel fogadtak minket. A délutáni helyszíni próbát követően az esti szentmisén való énekes szolgálat nagy élmény volt, egyrészt azért, mert Haydn miséjét énekelhettük a szerző sírja felett, másrészt azért is, mert a kórus nagyon felkészült volt, és a diákok kiválóan, fegyelmezetten viselkedtek.

   A szentmise a helyi hagyományoknak megfelelően – 13-a lévén – a Fatimai Szűzanyáról szóló Mária mise volt. A német nyelvű népénekekkel sikeresen megbirkóztunk, sőt, még a szóló részeket is mi énekeltük. Az általunk megszólaltatott többszólamú, hangszerkíséretes kórusművek pedig a következők voltak:

Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Joannis de Deo (Kleine Orgelmesse)

Liszt Ferenc: Ave Maria

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum

Közreműködött:

A Szent Margit Gimnázium Kórusa

A Szent Margit Kamarazenekar

Pásztor Júlia – szoprán

Kovács Róbert – orgona

Vezényelt: Oberrecht Ádám

   Külön köszönet jár a plébános atyának, aki a szentmise után körbevezetett minket a templomban, bemutatta a különleges kálváriát, kimentünk a templom tetejére, majd levezetett minket a kriptába, ahol élvezetesen mesélte el Haydn temetésének, és ezzel kapcsolatban a felcserélt fejeknek a történtét. (Aki kíváncsi rá, járjon utána!) Az idegenvezetés végén külön áldást adott a jelenlévőkre.

   A szentmisén részt vett Johanna nővér, a Megváltós nővérek generális nővére, aki köszönetének kifejezése mellett nagy megelégedéssel szólt a diákjainkról és a zenei szolgálatról egyaránt.

Oberrecht Ádám

ének-zene tanár, kórusvezető