Mindannyiunk büszkesége: iskolánk kórusa a pápai szentmisén énekelhetett

Szeptember 12-én, a NEK záró szentmiséjén a 2100 fős kórusban 27-en képviseltük a Szent Margit Gimnáziumot jelenlegi és öregdiákjainkkal. A pénteki és szombati több órás helyszíni próbákkal együtt embert próbáló feladat, ugyanakkor felemelő és életre szóló élmény volt jelen lenni és énekelni az eseményen. Köszönöm minden résztvevőnek a hősies helytállást, és köszönet mindenkinek, aki segített minket.

Oberrecht Ádám

Elkezdtük az új tanévet

Munkaközösségünk is megtartotta évkezdő ülését, hosszú idő után végre ismét élőben. Az új tanévet reményekkel telve, sok értékes programot tervezve, újult erővel kezdtük el, abban bízva, hogy a diákokkal minél több órán és tanórán kívüli foglalkozásokon mélyülhetünk el közösen az irodalom szépségeiben, a nyelv varázsában és a zene birodalmában. Boldog új tanévet kívánunk valamennyi diáknak és kollégának!

Te is pályáztál? Érdemes megnézni az eredményhirdetést!

Kedves Pályázók!


Örömmel olvastuk írásaitokat! Köszönjük, hogy megosztottátok velünk
történeteiteket, betekintést engedtetek családotok múltjába.
Valamennyi elbeszélés, vers értékes, jutalmat érdemel (tanáraitoktól ezt meg is
kapjátok), de mivel versenyről volt szó, meg kellett állapítanunk egy sorrendet.

Amit figyelembe vehettünk, az a szerkesztés, stílus, szóhasználat, egyszóval a
történetkezelés módja és…. eredetisége. A tartalmon kívül számított a HATÁS, hogy
olvasás közben mennyire tudtuk megszeretni az adott írást. Hogy ez szubjektív
lenne? Igen, igazatok van, ám érdekes módon a helyezések megállapításában
véleményünk mégis egységes volt.

Az olvasó ugyanis bár egyéni ízléssel rendelkezik, de a legnagyobbak, akikkel
irodalomórákon foglalkoztok, tudták, hogy mi a titka a közönség megnyerésének.
Érdemes megfigyelni őket, és ellesni ezeket a titkokat!

ugyanakkor számos objektív bírálati szempont is – ilyen például a műfaji
megkötés betartása. A pályázati kiírás szerint novellát vártunk, amit többen
figyelmen kívül hagytatok. Erre a jövőben ügyeljetek! Érdemes, mert a későbbiekben
valamennyien lehetséges győztesek vagytok!


Kérjük, hogy írjatok továbbra is, mi nagyon szívesen elolvassuk!

magyartanáraitok

IRODALMI PÁLYÁZAT

EREDMÉNYHIRDETÉS

Próza kategóriában:

  1. helyezés: Donáth Anna 8.a: Kocsmai találkozás
  2. helyezés: Novák Botond 9.b : Hortobágyi történet
  3. helyezés: Csepeli Bálint 12.e : Lóháton írt napló

Külön díj: Sebestyén András 11. a : Csend

Vers kategóriában nyertesünk:

Süller Flóra 9.b: Röpke gondolat

GRATULÁLUNK a helyezetteknek! Jutalmukat a bizonyítványukkal vehetik majd át.
Írásaitokat hozzájárulásotokkal az iskola honlapján közzétesszük.

SZAVALÓVERSENY

EREDMÉNYHIRDETÉS

Kedves Pályázók!


Nem volt könnyű dolgotok! Ezúttal nemcsak a verset kellett kiválasztani,
megtanulni és szépen elszavalni, de a technikai kihívásnak is meg kellett felelni.
Örömmel néztük a kisfilmeket és értékeljük szorgalmatokat!


Ezúttal nem volt művészekből álló zsűri, akitől finom, jó szándékú kritikákat és
tanácsokat kaptatok volna, néhány dologra azonban mi is felhívjuk figyelmeteket.
Az első lépés a sikeres versválasztás. Nem elég, ha tetszik, vagy más szépen mondta.
Fontos, hogy a szavaló személyiségével összhangban legyen, amit elmond.


Nem elegendő továbbá pontosan megtanulni a szöveget. Sokat kell dolgozni
azon,hogy a hangsúlyok, a szünetek megfelelő helyre kerüljenek, hogy jól
válasszátok meg a hangszínt, a ritmust, a váltásokat – röviden mindazt, ami
értelmezi a költő szavait. Így lesz a vers felmondásából szavalat. Ezt még
gyakorolnotok kell.


A zsűri döntése alapján a következő eredmény született:

  1. helyezés: Márton Réka 9.a
  2. helyezés: Oravecz Zsombor 9.b
  3. helyezés: Novák Botond 9.b

GRATULÁLUNK a helyezetteknek! Jutalmukat a bizonyítványukkal vehetik majd át.

Nemzeti ünnepünkre

Idén ismét arra kényszerülünk, hogy egyedül emlékezzünk nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Hogy ezt méltó módon megtehessük, fogadják szeretettel Suki Bence 12.A osztályos tanuló előadásában Petőfi Sándor versét, illetve egy korábbi iskolai műsorunk záróképét a Kormorán együttes jól ismert dalával. Emlékezzünk közösen hőseinkre!

„Avagy virág vagy te?… légy virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz
az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét akit elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje
eleven emlékén!”

(Babits Mihály: Petőfi koszorúi)

Március 15-e nem csupán egy nap, hanem 1848–1849 egész történetét idézi föl bennünk, amely tele van izgalmas fordulatokkal, hősökkel és önfeláldozással; míg a másik oldalon cselszövőkkel, és esküszegőkkel. Mintha egy nagyszabású, többfelvonásos dráma jeleneteinek a részesei lennénk: 1848. március 15-én a nyomda előtt és a Nemzeti Múzeumnál, július 11-én a képviselőházban, szeptember 29-én az első katonai diadalban Pákozdnál, majd 1849 tavaszának győztes csatáiban, április 14-én a Debreceni Nagytemplomban, május 21-én pedig Budavár falain. De nem hiányoznak a tragikus vagy rémdrámai jelenetek sem: Zalatna, Nagyenyed, Abrudbánya füstölgő romjai, a zentai áldozatok, Petőfi eltűnése a segesvári ütközetben, a világosi fegyverletétel, Kossuth búcsúja Orsovánál, legvégül az aradi és pesti kivégzések. A magyar polgári nemzet születésének állomásai, mára pedig nemzeti önazonosságunk építőkövei.

Tisztelettel hajtunk fejet nemzeti történelmünk példaadó korszaka előtt.